Stående udvalg og gamle protokoller

Udvalg i Lokalhistorisk forening:

Økonomiudvalg: Erik Lausen,
John Jeppesen, Kirsten Lousdal, Carsten Kristoffersen.

Arrangementsudvalg: Svend Aage K Jørgensen,
Grethe Preisler, Vivian Pihl, Carsten Kristoffer, Ejgil P. Petersen.

Bladudvalg: Inge-Lis Madsen,
Marina Wijngaard,
Grethe Preisler, Kirsten Lousdal,
Carsten Kristoffersen.

Udvalg offentlig Planlægning: Marina Wijngaard,
Erik Lausen,
Kirsten Lousdal, Carsten Kristoffersen.

Protokollerne:

1983-86

1987-90

1991-94

1995-98

1999-02

2003-06

Se protokolen Se protokol Se protokoler Se protokol Se protokol Se protokol

2007-10

2011-12

2013-14

2015-16

2017-18

 
Se protokol Se protokol Se protoklo Se protoklo Se protoklo