DET SKER I FORENINGEN
Møderne holdes i Aktivitetshuset i Tølløse.

Torsdag den 12. april 2018 Kl. 19.30 i Aktivitetshuset Tølløse

”Fra jetpilot til søskipper

Foredrag af Finn Sylvest Jensen, Hillerød.
”Fra jagerpilot og trafikflyver til skipper på Frederiksborg Slots Sø”
Finn Sylvests liv startede i Hørsholm/Hillerød som en fattig dreng med en enlig mor.
Drømmen var at blive luftkaptajn eller søkaptajn.
18 år gammel søgte han ind i Det Danske Luftvåben, hvor hans evner som pilot førte til en flot uddannelse, som han gjorde brug af der i 10 år bl.a. 5 år som instruktør ved uddannelsen af kommende jetpiloter. Efter flyvevåbnet fortsatte Finn i den civile luftfart. Det blev til 32 år som luftkaptajn, heraf 25 år som pilot/kaptajn i Sterling Airways. Karrieren sluttede med 4 år i EVA Air på Taiwan.
Som pensionist har Finn Sylvest Jensen været skipper i 17 år på ”Den Lille Færge” på Slotssøen i Hillerød, som besejler ”Danmarks smukkeste sømil”. Finns foredrag vil indeholde mange sjove episoder og billeder fra livet som luftkaptajn, hvor han fløj verden rundt med Sterlings mange gæster.

dji
kaffe & kage

Samarbejdsaftale med Tornved Lokalhistoriske Forening:
Foreningers medlemmer kan deltage i begge foreningers arrangementer på samme vilkår - til samme pris.

Reserver allerede nu:

Aktivitetskalender/arrangementer 2018

Alle aftenmøder holdes i Aktivitetshuset Tølløse, Nytorv 14

Lørdag den 12. maj 2018 kl. 11.00
Miniudflugt til Kongsgaarden, Strandvejen 11, Vester Broby, 4180 Sorø.
Mødested Kongsgaardens P-plads. Aftal evt. samkørsel. Max. 40 deltagere

Kongsgaarden i Broby har fra gammel tid været den største gård i byen, og gårdens beliggenhed kan føres tilbage til hvideslægtens tid og Peder Sunesen, der i 1214 ejede en stor gård i Vester Broby. Man mener, at den nuværende Kongsgaard er beliggende samme sted, da der er fundet munkesten på ejendommen. De nuværende 4 længer omkring gårdspladsen er opført mellem 1818 og 1868 og udgør en sjælden helstøbt helhed med den store brobelagte gårdsplads på 800 m2. Bygningerne er usædvanlig store for en bondegård. Længer med stalde og andet inventar står nu tilbage, velbevarede og næsten urørte. Gården udgør derfor en enestående ”tidslomme”, hvor mange gæster oplever en stemning som på deres bedsteforældres tid. Kongsgaarden ligger i omgivelser grænsende til Susåen på et sted, der er noget af det smukkeste i Danmark. Der har været en vandmølle, og under 2’verdenskrig opdrættede man sumpbævere i bækken ved Møllesøen. I vinteren 1941/42 var det så koldt, at bævernes haler frøs fast i isen, og man måtte indfange dem, sætte dem i rør og hugge halerne af - ellers ville de være døde af koldbrand. Når man pelsede bævere, spiste man kødet - det smagte godt, og folk spiste det med stor appetit. Men når de fik at vide, hvad det var, de havde spist, kastede mange det hele op igen. Sumpbævere ligner jo til forveksling rotter! Kongsgaarden drives af en fond opkaldt efter stedets sidste ejere Lone og Ejler Kjær Larsen. Mødetid og -sted: kl. 11.00 på Kongsgaardens P- plads, Strandvejen 11, Vester Broby, 4180 Sorø. Pris inkl. frokost, kaffe, kage: 150 kr./prs. Max. 40 deltagere.
Tilmelding senest den 5. maj 2018 på tlf. eller mail til Carsten Kristoffersen (tlf. 31 42 48 84) eller Vivian Pihl (tlf. 60 62 71 74). Aftal evt. samkørsel! NB! Efter frokost er der mulighed for at vandre på gårdens jorder langs Susåen (gul rute 1,3 km, blå rute 2,3 km).


Torsdag den 14. juni 2018 kl. 18.00
Byvandring i St.  Merløse: Guide Morten Anderson fra bylauget.
Mødested Møllevang, Ørnevej 50 St. Merløse. Aftal evt. samkørsel. Max. 40 prs.
I St. Merløse var der i 1682 8 gårde, 7 huse med jord og 7 huse uden i landsbyen, som hørte til St. Tåstrup sogn. Diligencen havde stop ved kroen på sin postrute mellem Holbæk og Ringsted i mange år. I 1887 blev andelsmejeriet opført samtidig med, at en købmandsgård kom til. I 1901 blev banen anlagt og en stationsbygning med postfunktion samt et pakhus opført. Handel og håndværk voksede samtidig med at indbyggertallet steg. I 1932 blev der bygget en teknisk- / handelsskole som tiden krævede. Senere, hvor den nye centralskole blev bygget, havde byen 2 autoforhandlere, fjerkræslagteri, flere vognmænd og smed med maskinhandel. Nye boligområder skød op, og et fjernvarmeværk blev bygget. Antallet af foreninger steg, og byens fodboldhold spillede en tid i Sjællandserien. I dag er mange af forretningerne lukket, men byen er stadig aktiv. Således er der en bankoforening, som hver torsdag afholder spil i Hallen, og senest er der opsat en parkourbane for alle aldre ved idrætspladsen. Efter byvandringen serveres et traktement på Møllevang.
Pris inkl. traktement 100 kr./prs. Max. 40 deltagere.
Tilmelding senest d. 07.06.2018 på tlf. til Carsten Kristoffersen (tlf. 31 42 48 84) eller Vivian Pihl (tlf. 60 62 71 74). Afslutning ca. kl. 21.15.

Lørdag den 8. september 2018: busudflugt til Koldinghus/Kongernes Jelling.
Guidet rundvisning på Koldinghus efterfulgt af frokost i slottets kælder. Efterfølgende
kørsel til Kongernes Jelling med et kaffe/kage stop undervejs.
Max. 50 pers.  Afgang Tølløse St. kl. 07.15, Ugerløse Kirke kl. 07.30.
Koldinghus var i århundreder grænseborg mellem kongeriget Danmark og Slesvig. Vestfløjen og slottets nordlige del er opført af Christoffer af Bayern i 1447, og slottet har været flittigt brugt af danske konger. Koldinghus blev kaserne for spanske hjælpetropper under Napoleonskrigene. Soldaternes indkvartering blev skæbnesvanger, for Koldinghus brændte ned i 1808. Slottet stod meget længe som ruin, men blev gradvist genopbygget fra slutningen af 1800-tallet og i 1931-35. I begyndelsen af 1970’erne fremlagde arkitekterne Inger og Johannes Exner en radikal plan for restaurering af slottet. Efter nogle ændringer blev projektet gennemført 1972-92. Resultatet tager i enestående grad hensyn til de gamle mures fortællinger, og arkitekterne har ladet de skiftende tider stå i kontrast til hinanden. Restaureringen har vundet international anerkendelse. Vores 2 guider viser os rundt på slottet, og vi får fortalt nogle af de mange spændende historier, der knytter sig til kongeslottet. Vi hører om kongen, der forelskede sig på Koldinghus og om kongen, der måtte flygte fra slottet. Om renæssancens prinseskole og om den franske marskal, der var sendt til Kolding af Napoleon. Og ikke mindst om mordet i slotsporten og den ulykkelige adelsfrøken, der kom grueligt af dage i Riddersalen. Efter rundvisningen spiser vi en god, solid dansk frokost i slottets kælder ”Madkælderen”. Efterfølgende kører vi til Kongernes Jelling, hvor der er et kaffe/kage stop undervejs. I Jelling bliver det til en time på egen hånd i de historiske omgivelser før turen hjem, som med et enkelt stop undervejs bliver med ankomst i Ugerløse ca. kl. 18.30 og lidt senere i Tølløse.

Torsdag den 11 oktober 2018 kl. 19.30
Foredragsholder Alf Tornberg, Lejre: Grønland set fra forskellige vinkler/mange fotos.

Torsdag den 8. november 2018 kl. 19.30
Middelalderarkæolog, Martin Pavon: Guld og grønne skove i Vestsjælland

Torsdag den 13. december 2018 kl. 19.30
Ole Bach Piekut, sognepræst Tølløse Kirke: Julemøde/foredrag.

Torsdag den 10 januar 2019 kl. 19.30
Foredrag historiker Lone Fasmer: Korn, mel, bagning i historisk perspektiv.

Torsdag den 14. februar 2019 kl. 19.30
Foredrag globetrotter Jan Tvernø: Røverhistorier fra alverdens støvede landeveje.

Torsdag den 14. marts 2019 kl. 19.30
Generalforsamling efterfulgt af lokalhistorisk quiz ved arkivleder Inge – Lis Madsen

Torsdag den 11. april 2019 kl. 19.30
Foredrag Bjarne Langholm: 40 år i politiets tjeneste, politihundesport og ”Laurits
Betjent” i Nyvang.