DET SKER I FORENINGEN
Møderne holdes i Aktivitetshuset i Tølløse.

Torsdag den 12. oktober kl. 19.30

Formanden for Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen Sv. Aage Jørgensen holder et foredrag i Aktivitetshuset Tølløse torsdag den 12. oktober 2017 med overskriften ”De nordatlantiske øers rolle under den 2’ verdenskrig, den kolde krig og indtil nu”.
Hvad skete der under den 2’ verdenskrig på Færøerne, Island, Jan Mayen, Bjørneøen, Svalbard og ikke mindst Grønland. Senere under den kolde krig fik Nordatlanten en stigende militær betydning i det strategiske spil mellem USA/NATO og Sovjetunionen. I den forbindelse indgik Grønland, Færøerne og Island med militære anlæg, som kunne følge aktiviteterne i Atlanten på nærmeste hold. Som under 2’ verdenskrig og under den kolde krig, drejede meget sig om ”ubådsstrategier”, men også varslingssystemer af forskellig art mod fly og missilangreb. Efter Murens fald ændrede Natos tilstedeværelse karakter, men er i de senere år taget op til revision vedr. indsatsen i de arktiske områder. Foredraget vil også beskrive livet på en dansk base på Grønland i midt 1960’erne, hvor Sv. Aage Jørgensen gjorde tjeneste i 1 år som vagtleder på Flåderadio Grønnedal. (Righoldigt billedmateriale).

Betaling for turen skal ske snarest og senest den 1. juni 2017 til foreningens konto 4398 5397081 eller et bestyrelsesmedlem.

Samarbejdsaftale med Tornved Lokalhistoriske Forening:
Foreningers medlemmer kan deltage i begge foreningers arrangementer på samme vilkår - til samme pris.

Reserver allerede nu:

Aktivitetskalender/arrangementer 2017/2018

Alle aftenmøder holdes i Aktivitetshuset Tølløse, Nytorv 14

Torsdag den 9. november 2017 kl. 19.30
Historiker Carsten Egø: 100 året for salget af De dansk Vestindiske Øer, øernes historie og den danske slavehandel.

Torsdag den 14. december 2017 kl. 19.30
Farmaceut Erik Aksel Ejner Lindgren: Julen tilsat humor ”lad ikke julen komme bag på dig – kom bag om julen”

Torsdag den 11. januar 2018 kl. 19.30
Foredragsholder: detektorfører og fritidsarkæolog Kenny Thygesen: Arkæologien set gennem min metaldetektor.

Torsdag den 8. februar 2018 kl. 19.30
Eventyrer, forfatter, foredragsholder og guide Kim Greiner: Eventyr i Peru.

Torsdag den 8. marts 2018 kl. 19.30
Ordinær generalforsamling efterfulgt af historisk quiz ved arkivleder Inge – Lis Madsen.

Torsdag den 12. april 2018 kl. 19.30
Kaptajn Finn Sylvest Jensen, Hillerød: Fra pilot til kaptajn på Frederiksborg Slots Sø.

Lørdag den 12. maj 2018 kl. 11.00
Miniudflugt til Kongsgaarden, Strandvejen 11, Vester Broby, 4180 Sorø.
Mødested Kongsgårdens P-plads. Aftal evt. samkørsel. Max. 40 deltagere
Se mere om udflugten inde i bladet!

Torsdag den 14. juni 2018 kl. 18.00
Byvandring i St.  Merløse: Guide Morten Anderson fra bylauget.
Mødested Møllevang, Ørnevej 50 St. Merløse. Aftal evt. samkørsel. Max. 40 prs.
Se mere om udflugten inde i bladet.

Lørdag den 8. september 2018: busudflugt til Koldinghus/Kongernes Jelling.
Guidet rundvisning på Koldinghus efterfulgt af frokost i slottes kælder. Efterfølgende
kørsel til Kongernes Jelling med et kaffe/kage stop undervejs.
Max. 50 pers.  Afgang Tølløse St. kl. 07.15, Ugerløse Kirke kl. 07.30.
Læs mere om turen inde i bladet!

Torsdag den 11 oktober 2018 kl. 19.30
Foredragsholder Alf Tornberg, Lejre: Grønland set fra forskellige vinkler/mange fotos.

Torsdag den 8. november 2018 kl. 19.30
Middelalderarkæolog, Martin Pavon: Guld og grønne skove i Vestsjælland

Torsdag den 13. december 2018 kl. 19.30
Ole Bach Piekut, sognepræst Tølløse Kirke: Julemøde/foredrag.