Klik på billedet

Konto: Danske Bank regnr:
4398 konto: 5397081
CVR/SE - Nr. 30640640


Kontingent 2018:
Par 250 kr. Enlige 150 kr.

mob

Lokalhistorisk Forening for Tølløse Kommune blev stiftet 18. august 1983 og har som medlemmer en række interesserede borgere, der påtager sig at støtte og udføre et kulturelt arbejde i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv.
Det drejer sig bl. a. om:
• at udbrede kendskab til og vække interesse for lokalhistorien i den tidligere Tølløse Kommune.
• at arrangere foredragsaftener, udflugter og udstillinger.
• at fastholde tidligere lokale begivenheder og levnedsbeskrivelser for eftertiden samt arbejde for at bevare vor lokale kulturarv.

Foreningens bestyrelse samarbejder også aktivt med en række andre instanser: Miljøministeriet, kommunen, regionen, museerne, naturfredningsforeningen, bylaug og historiske foreninger i nabokommunerne.

Foreningen gør et stort arbejde for at fremkomme med relevante kommentarer til alle kommunens lokalplaner og til al anden offentlig planlægning, for så vidt disse indeholder elementer af bevaringsværdier af historisk karakter.