Det skete i 2023

Besøg i Skt. Bendts kirke

Den 11. september


Den sidste lune sensommeraften besøgte foreningen Skt. Bendts i Ringsted. Martin Pavon (Museum Vestsjælland) fortalte om kirkens historie og kongegravene. Vi fik vist blypladen, der var fundet i Valdemar den Stores grav, og som bekræfter at Valdemar ødelagde Svantevits statue ved Arkona. I det lille museum findes også et originalt dokument, der beskriver, hvordan kongegravene var placeret i forhold til hinanden. Det var det, som Frederik VII baserede sine udgravninger i kirken på. Uden det dokument ville det have været meget svært at identificerede gravene, da gravstenene med tiden var ødelagt og forsvundet. Senere tiders præster var ikke altid lige hensynsfulde. Én af dem ødelagde delvis dronning Dagmars grav for selv at få en 'god' plads tæt på alteret. Frederik VII bestilte de nye gravsten, som nu markerer gravene. Det var et forrygende foredrag og vi drog veltilfredse hjem i den mørke sensommernat.