Pumpehuset

Foreningen i samarbejde med andre, herunder Fællesskab Tølløse, arbejder for bevarelse af pumpehuset på Asserholmdæmningen.

Friluftsrådet har bevilget et beløb til istandsættelse af etageadskillelsen. Primus motor: Eskild Lund. Vi forestiller os, at den lille bygning kan bruges til opsætning af et par plancher, der fortæller Tempelkrogens/dæmningens historie og lidt om flora og fauna.


Tempelkrogen

Pumpehuset på Asserholmdæmningen

Det er i øjeblikket muligt at gå hele vejen rundt om det nye vådområde. Det er en tur på ca 5,5 km.

Projektet Tempelkrog Nord er nu afsluttet og området bliver et §3 område med alt, hvad det medfører. Det historiske navn Tempelkrogen, som går tilbage til Reformationen, bliver bevaret.


Formålet med projekterne Syd og Nord er at reducere kvælstofbelastningen af Isefjorden. Der er tale om ialt 76 ha, som i øjeblikket for Tempelkrog Nords vedkommende ejes af Landbrugsstyrelsen. Visse arealer bliver sat i udbud. Projektet er støttet med 75 % af EU, 20 % af staten og resten af de to kommuner.


Der er indledt naturfredningsprocedure for området. Allerede nu kan man konstatere, at fuglene har taget området til sig. Også havørrederne har fundet vej til de nye gydepladser, som er indrettet i den nye Truelsbæk.

Dæmningen og pumpehuset (foto Eskil Lund)


Elverdamsåen er omlagt og har fået et slynget forløb. Åens tidligere løb er delvist fyldt op, så en stribe af småsøer tegner det tidligere åforløb. Disse småsøer vil kunne være levested for fredede krybdyr.


Slusen i Elverdamsåen længst mod nord er overtaget af Lejre Kommune. Digelaget består fremover af Holbæk og Lejre kommune og Vejdirektoratet. Diget, kaldet Asserholmdæmningen, skal sikre motorvejen mod ekstremt højvande. Ved diget på Holbæksiden ligger der et lille pumpehus. Pumpen er nu slukket, og der er ikke længere brug for huset, og kommunerne planlægger derfor nedrivning af huset, med mindre der er foreninger eller interessegrupper, der vil overtage, renholde og vedligeholde bygningen som et historisk minde eller lignende. 

Asserholmdæmningen udgør en del af Fjordstien. Det er vigtigt, at der etableres en trampesti  hele vejen rundt, inden Landbrugsstyrelsen sælger visse dele af arealet. 

Adgang til dæmningen og de eksisterende stier fra Ordrup- eller Ågerupsiden.


Med en sten i lommen …..


Folkesagn om store sten i Tempelkrogen

Ved dæmningen i bunden af Tempelkrogen ligger en stor fredet vandreblok. Den kaldes Maglestenen i lighed med utallige andre store sten. Nogle kalder den Lommestenen og i andre kilder kaldes den Femfingerstenen.

Den har fire parallelle furer og en dyb spalte. Kigger man godt efter, kan man klart se, at det er fingermærker!

Fingrene har været en trolds, som gik med stenen i lommen i længere tid. Han boede i Nellikehøj tæt ved Dyvelslyst*). I rasende irritation over kirkeklokkerne fra Ågerup kastede han stenen, men i den flyvende fart voksede stenen og dumpede i vandet. Ved lufttrykket fik Ågerup kirke en revne, som ikke har kunnet tætnes. Hvorfor trolden fra Nellikehøj skulle sigte efter Ågerup, når kirken i Sonnerup eller Kirke Såby må have været mindst lige så irriterende for hans sarte troldeører, kan man kun undre sig over. Trolde betragtes dog pr definition som smådumme.


Ifølge et andet folkesagn kastede trolden stenen fra Kongstrup. Også her gik det ud over Ågerup kirke. Han fjumrede i det og kastede simpelthen for langt. Stenen dumpede i Eriksholm Vig ud for Ågerup Møllegårds Enghave.


En tredje trold stod på Husbjerg i Ågerup sogn og hans sten gik i to stykker! Han sigtede mod Sonnerup kirke, men den ene halvdel af stenen faldt ved Ågerup by. Og hvorfor nu Sonnerup kirke?


Så er der trolden fra Huulsbjerg, som også kastede med sten! Huulsbjerg ligger mellem Vinstrup og Algestrup. Husbjerg og Huulsbjerg er nok en sammenblanding af ét og samme troldebo.


Og til sidst var der en trold, der boede på Asserholm. Han hadede sin mere velhavende nabo på Munkholm. De to havde det med at stå og skændes hen over vandet og en dag blev Asserholms trold så gal på naboen, at han smed en sten efter ham. Hans sigte har heller ikke været for godt. Stenen bærer efter sigende spor efter fem fingre. Er det den, der blev kaldt Femfingerstenen?


Af alt dette kan vi slutte, at trolde generelt er elendige til at kaste og sigte, og de kunne ikke lide lyden af kirkeklokker. De placerede sig gerne på et højt sted i landskabet, en gravhøj eller en naturlig bakketop. Nogle boede ligefrem i gravhøjen, men det har nok været de mindre trolde.


Noget kunne tyde på, at der er tale om to store blokke, som i dette tilfælde har givet anledning til folkelig fortællekunst. Det siges, at der syd for Maglestenen skal ligge en større sten med fem fingermærker. Den er nu helt dækket af jord.

Mon entreprenøren støder på den, når det øverste jordlag i Tempelkrogen fjernes?


*) Nellikehøj blev gravet væk i forbindelse med anlæg af landevejen i 1933. Den lå lige op ad landevejen. Der blev foretaget en nødudgravning og højen rummede mindst seks grave fra Ældre Bronzealder. Nu er der på stedet et stykke udyrket jord.

_______________________________________________________________________________