Andre nyttige links


Arkiv.dk

I arkiv.dk søger du i materiale, der opbevares i mere end 550 danske lokal- og stadsarkiver samt et mindre antal specialsamlinger


Statens arkiver

Adgang til statens Arkiver, vejledninger m.m.


Arkivalieronline

Her kan man se kirkebøger, folketællinger og m.m. som er nyttige i forbindelse med f. eks. slægtsforskning


Salldata

Her ses det samme som på arkivalier online, blot betydelig lettere at anvende

Siden er lavet af Jørgen Helbo.


DLF

Dansk Lokalhistorisk forening