Den store sten i Tempelkrogsøen

Se og hør om den store sten (Maglestenen eller Lommestenen), som ligger i Tempelkrogsøen (stenen er fredet)

Fortæller: Eskild Lund, Lokalhistoriske Forening Tølløse
Kilde: Sagn og myter fra Lejreegnen, Egnshistorisk Forening for Hvalsø, 2017